سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

سالروز تخریب بقاع ائمه بقیع توسط وهابیون
بر دلشکستگان اهل بیت (ع) وآقا امام زمان تسلیت باد

مدینه وکوفه کوچه های تنگی دارد ،کوچه های پر از غربت ، ،کوچه ها شاهد شکستن در خانۀ زهرا (س)به وسیله کینه توزان علی(ع) ودشمنان خدابودند .کوچه هایی که هنوز ناله های زهرا به خاطر فرزندگمگشته اش به گوش می رسد

بقیع نشانه هایش بی نشان است وبار دیگر بقیع شاهد شکستن دل مادر وفرزندان معصوم ودل شکستگان آنان .. .اینها همه دل امام زمان را به درد آوردند...وتو به دنبال نشانه ...وای چقدرمدینه وکوفه بوی غربت می دهد ...
آنها با تخریب بقیع  یک بار دل امام زمان را خون کردند ، ابن ملجم ( خدا لعنتش کند )با یک ضربه شمشیر محراب علی را به خون آغشته نمود و در حق امام زمانش ظلم نمود وگناه سنگین یک روزه اش جرم چندین وچند سال را به بار آورد و ....هزاران شقی و مجرم و گنه کار دیگر در طول تاریخ...ولی گناه هرروزه ما چی ؟ ما که به قول خودمان شیعۀ علی هستیم هر روز با یک گناه یک ضربه به صورت امام زمان می زنیم ...کدام مادر را دیده ای که از این ضربه برصورت فرزندش شادمان شود ؟خدا کند که این مادر ما را مورد عفوقرار دهد ...

ما عاشق سر گردانیم ، شب ؛ تاریک وسردی است وطوفان ، راههای کوچه ناهموار، چشمها دیگر سوی را نمی بینند،
او می بیند ولی ما نمی بینیم .

با او...گفتم:که روی خوبت از من چرا نهان است ؟              گفتا تو خود حجابی ور نه رخم عیان است
باز هم ...گفتم: فراق تا کی ؟ گفتا که تا تو هستی        گفتم نفس همین است ، گفتا سخن همان است

ما در این شب، و آن هم در این راه، به او می گوییم: مهدی جان! باز آی . در حالی که او می گوید: تو بازآی .
پس اگر گام به سویش نهادیم و(چه خوش است حال کسانی که از این شب رهیده باشند واز این قفس پریده) او دوان دوان بیشتر از ما، به سویمان باز می آید ، اما برق نگاهش ، سکوت زیر لبش و قدمهایش با توحرف ها می زنند .
نوشته شده توسط :مهدی جو (کبری قربانی دشتکی)
 
چهارشنبه 85 آبان 10 3:21 ع
نظرات دیگران [ نظر]


لیست کل یادداشت های این وبلاگ