سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

به نام و یادخدا،خدایی که به بشر هدیه داد هدیه بردباری وانتظار وظهور ، هدیه ای برای آدم (ع) از ابتداتابه کنون حتی تا روز رستاخیز آوردن مژده آمدن فرزند آخرین فرستاده .
سنگینی بار این هدیه برپشت ما ،سنگینی امسال وسال پیش، دیروز و امروز نیست سنگینی فردا هم هست  سنگینی آن به ظلمی که روی تیری که از کمان ظالمان سنگدل برخاست وبر گلوی مظلومیت حسین ویاران حسین وفرزندان حسین نشست . از ان زمان تاکنون ما از آب حیات انتظار می نوشیم و به ان زنده ایم، انتظار الطالب بدم المقتول بکربلا.  محرم در راه است ،روزهای سخت و غم تو وما ، وباز هم تو ...آقا جان! محرم امسال با تو معنا می شود .پس کی می آیی؟

ای فرزند رسول خدا !با تو سخن می گوییم خورشید از هرم نگاه تو گرم می شود ونورماه از نورچهره تو ست که نور می دهد  و وجود زمین از وجود توست غمها  ودرد دلها وگریه های نیمه شب همه وهر چیز از برای توست! اقا جان این زمین است که تنهاشده ولی تو هنوز تنها نیستی! رایحه ات مژ ده حضور تو را به دوش می کشد.صدای پای آمدنت را می شنوم آهسته آهسته می آیی آقاوما بردباری را از این صدا گرفتیم آری تو میایی وخواهی آمد ،و با آمدنت حیات را حیاتی دوباره می بخشی ! خدا کند که بیایی!
نوشته شده توسط :مهدی جو (کبری قربانی دشتکی)
 
شنبه 85 دی 23 11:40 ص
نظرات دیگران [ نظر]


لیست کل یادداشت های این وبلاگ