سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

*میلاد با سعادت دلاور کربلا ،سرور آزاده ،حضرت علی اکبر

مبارک باد*

مراقبت ونظارت فرشتگان واعضای بدن

از کلام شیرین *امام علی(علیه السلام)بدانید ای بندگان خداکه دیده بانانی ازوجود شماوجاسوسانی ازاعضای بدن شماونگهبانانی صادقی برشماگماشته شده اندکه اعمال شماوشمارنفسهایتان راثبت می کنند.نه سیاهی شب تار (اعمال)شما را ازدید آنها پوشیده می دارد ونه دروازه ی محکم بسته،

شماراازدید آنها مخفی می کند.» 

آداب مراقبت

*امام سجاد( علیه السلام) می فرمایند:« سه چیزاست که درهرمؤمنی وجود داشته باشد آن مؤمن در پناه خداست...: هرکه ازجانب خود به مردم آن دهد که از آنان برای خود می خواهد (وانتظار دارد )ومردی دست وگامی پیش ننهدمگر آنکه بداند درطاعت خدا پیش نهاده یا در معصیت او ومردی که از برادر خودعیبی نگیرد ،مگر آنکه پیشتر آن عیب را از خود دور کند.»

پس این همه دلیل ومدرک که این نگهبانان از ما دارند هیچ جای حرف برایمان باقی نمی ماند که دردادگاه (روزقیامت)ازخودمان دفاع کنیم ونمی توانیم....

.پس تامهلت این ماه هم تموم نشده وتا دیرنشده ،تمرین کنیم که بیشترمراقب نفس وکارهایمان باشیم که این همه شاهد توروز قیامت داریم و........برفرض اینها هم که نباشند،

خدا(قاضی صادق وحکیم) که مراقب کارهایمان هست.

میزان الحکمه
نوشته شده توسط :مهدی جو (کبری قربانی دشتکی)
 
سه شنبه 85 شهریور 14 12:26 ع
نظرات دیگران [ نظر]


لیست کل یادداشت های این وبلاگ