سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

بعضی ها فکر می کنند که انتظار مساوی با یاس ونامیدی است وانتظار در زندگی معنایی ندارد در حالیکه انتظار مایه یاد آوری هدف ها و آرمانهای امام موعود وزمینه هوشیاری وآگاهی همیشگی است و پیامبر بزرگ اسلام در این مورد این مورد می فر مایند :« افضل الاعمال امتی انتظار الفرج» بهترین اعمال امت من انتظار فرج است .

انتظار حالتی روحی است که موجب به وجود آمدن حالت آمادگی است برای آنچه انتظار دارند ، وضد یاس و ناامیدی است . هر چه انتظار بیشتر باشد آمادگی بیشتر است .
اکر انسان مسافری داشته باشد که چشم به راه آمدن اوست ، هر چه زمان رسیدن او نزدیکتر گردد آمادگی برای آمدنش فزونی می یابد .


حالت انتظار ،گاهی به پایه ای می رسد که خواب را از چشم می گیرد ، چنان که درجات  انتظار از این نظر تفاوت می کند ، همچنین از نظر حب ودوستی نسبت به آنچه را انتظار دارد تفاوت دارد . هر چه عشق به «منتظر »افزون باشد آمادگی روحی برای فرارسیدن محبوب افزون می گردد و دیر آمدن فراق محبوب دردناک می گردد ، تا بدانجا که انسان منتظر از خود بی خود می شود ودرد ها وسختی های درد آور و مشکلات سخت خود را در راه محبوب حس نمی کند .
 

پیروان امام مهدی (ع) باید بکوشند تا خود را به امامشان نزدیک کنند ومانند او بیندیشند وامت با امام در انتظار به سر برند ، زیرا امام نیز در انتظار ظهور خود به سر می برد .
آری ! امام مهدی در چنین انتظاری به سر می برند وبا چنین ایمانی در این شب یلدای زندگی ، استوار و تزلزل ناپذیر ایستاده است و جامعه منتظر وامت چشم به راه نیز باید ویژگی های امام موعود ومنتظر خویش نیک بشناسد وتا حد امکان مانند خود او در انتظار باشد .
نوشته شده توسط :مهدی جو (کبری قربانی دشتکی)
 
شنبه 85 آبان 20 2:0 ع
نظرات دیگران [ نظر]


لیست کل یادداشت های این وبلاگ